zmień rozmiar czcionkiI. godz. 16.00 diagnoza współpracy JST i NGO "między potencjałami, a rzeczywistością"
możliwości prawne i ramy współpracy, zaplecze współpracy, chęci (wola) do współpracy, efekty współpracy, dyskusja
II. godz. 16.30 diagnoza współpracy w ramach PIN
współpraca między inicjatorami, z wolontariuszami, z Ekologicznym Klubem UNESCO i Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (CIWOP), z innymi NGO, z JST, współpraca inicjatyw PIN między sobą
przerwa kawowa
III. godz. 17.15 debata open space: „między konkurencją, a współpracą”
IV. godz. 18.00 decyzje dotyczące współpracy w ramach PIN
wizja dalszych działań PIN, prezentacja filmu PIN, losowanie miejsc debaty i głosowania PIN, podjęcie wspólnych decyzji co do terminu debaty i głosowania PIN

Do udziału w konferencji zostały zaproszone wszystkie grupy inicjatywne PIN, wszyscy  zgromadzeni uczestnicy wybrali miejsca, terminy głosowań oraz przyjęli składy grup podczas spotkań. Zdecydowano o podziale grup inicjatywnych PIN na trzy grupy, głosowania do tych grup dokonał Pan Krzysiak Mirosław – Wojt Gminy Spiczyn. W wyniku podjętych ustaleń w Piaskach spotykali się przedstawiciele 22 PIN, w Gorzowie przedstawiciele 22 PIN, a w Spiczynie przedstawiciele 23 PIN. We wszystkich trzech miejscach spotykają się mieszkańcy 6 gmin Szlaku JIIIS, tj. gminy Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn i Wólka. Każda z grup dysponowała 5 minutami czasu na zaprezentowanie swojej inicjatywy na forum oraz trzema głosami do wykorzystania (głosowanie tajne). Ponadto każdej grupie zapewnione zostało miejsce i czas do przekonywania innych grup o tym, że należy głosować właśnie na daną inicjatywę/projekt.  W załączeniu znajduje się lista inicjatyw PIN w podziale na trzy miejsca głosowań wraz z króciutkimi opisami inicjatyw.
 
Konferencja oraz projekt którego jest częścią współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego