zmień rozmiar czcionki


W spotkaniu wzięło udział szerokie przedstawicielstwo jednostek OSP z terenu Gminy Spiczyn oraz przedstawiciele innych stowarzyszeń, m.in. „Charlężaczek”. CJZ, Prezesi Klubów sportowych oraz osoby nie zrzeszone w żadne organizacje.
Spotkanie miało charakter informacyjny dot. realizowanego projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” gdzie Gmina Spiczyn była uczestnikiem konferencji otwierającej projekt. Przedstawiono inne realizowane projektu dot. szlaku Jana III Sobieskiego. Zapoznano zebranych z podjętymi inicjatywami grup nieformalnych z terenu Gminy Spiczyn w zakresie PIN . Przedstawiono ponadto i zachęcano do działania w związku z ogłoszonymi innymi konkursami min. gdzie operatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, która ma do rozdysponowania 377 tys. zł na inicjatywy lokalne, w tym przypadku można skorzystać z pomocy animatora na powiat łęczyński obecnego na dzisiejszym spotkaniu.  Urząd Gminy Spiczyn też deklaruje pomoc w wypełnianiu wniosków.
 Kolejne spotkanie zaplanowano na 8 września 2014r.