zmień rozmiar czcionki

 

Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy Spiczyn i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania. Podczas spotkania zostanie przedstawiony zarys przygotowywanego projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 oraz standardy jakimi powinien kierować się samorząd w zakresie konsultowania dokumentów strategicznych. Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, wolontariuszy i przedstawicieli sektora samorządowego. Spotkanie będzie prowadzone przez koordynatora projektu w Gminie przy udziale władz Gminy.


       Prosimy Państwa o obecność i aktywny udział w spotkaniu.

Wójt Gminy Spiczyn
 (-) Mirosław Krzysiak