zmień rozmiar czcionki

Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy SPICZYN i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania.
Porządek spotkania :
•     „Szlak Jana III Sobieskiego” jako marka lokalna.
•    Zapoznanie z założeniami projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” i dotychczasowa realizacja
•    Aspekt prawny współpracy samorządu i organizacji pozarządowych (JST i NGO).
•    Przedstawienie Roczny Program Współpracy Gminy Spiczyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.
•    Uwagi i opinie.
. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, i przedstawicieli sektora samorządowego z terenu gminy Spiczyn. Spotkanie będzie prowadzone przez Wójta Gminy przy pomocy koordynatora projektu w Gminie.
      Prosimy Państwa o obecność i aktywny udział w spotkaniu.
 Wójt Gminy Spiczyn