zmień rozmiar czcionki

Wnioski mogą składać inicjatorzy oddolnych inicjatyw lokalnych związanych z ochroną środowiska (osoby fizyczne, grupy nieformalne - np. koła gospodyń,  koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad, grupy PIN, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia, itd.) w kategorii micro-inicjatywa (do 6000 zł) oraz mała inicjatywa (powyżej 6000 zł do 25000 zł) z następujących gmin: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Jabłonna, Krasnystaw, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Trawniki, Wólka, Żółkiewka oraz miasta Krasnystaw. Planuje się, że ocena dopuszczająca wnioski do etapu debaty i ostatecznego wyboru zakończy się do dnia 22 stycznia 2015 oraz że debata i głosowanie nad wyborem wniosków odbędzie się w dniu 24 stycznia 2015 r. (sobota). Jeden podmiot/osoba może złożyć jeden wniosek.

 

W załączeniu przesyłamy:

 

  1. Formularz wniosku dla małych inicjatyw.
  2. Formularz wniosku dla micro-inicjatyw.
  3. Kryteria oceny małych inicjatyw.
  4. Kryteria oceny micro-inicjatyw.
  5. Przykładowe drzewo problemów i celów ( pozytywne odbicie sytuacji tj. zamiana problemu na cel).