zmień rozmiar czcionki

 

I.     godz. 16.00 diagnoza współpracy JST i NGO "między potencjałami, a rzeczywistością"
 
możliwości prawne i ramy współpracy, zaplecze współpracy, chęci (wola) do współpracy, efekty
współpracy, dyskusja

II.    godz. 16.30 diagnoza współpracy  w ramach PIN

współpraca między inicjatorami,  z wolontariuszami, z Ekologicznym Klubem UNESCO i Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (CIWOP),  z innymi NGO,  z JST, współpraca inicjatyw PIN między sobą
                   przerwa kawowa

     III. godz. 17.15 debata open space: „między konkurencją, a  współpracą”
                   w trakcie debaty szwedzki stół

     IV. godz. 18.00  decyzje dotyczące współpracy w ramach PIN
wizja dalszych działań PIN
prezentacja filmu PIN
losowanie miejsc debaty i głosowania PIN
podjęcie wspólnych decyzji co do  terminu debaty i głosowania PIN