zmień rozmiar czcionki

Gmina Spiczyn to średniej wielkości gmina o charakterze głównie rolniczym. Liczba mieszkańców wynosi ok. 5.600 osób, natomiast powierzchnia to 8309 ha. Gmina liczy 13 sołectw. Są to: Charlęż,  Ziółków, Januszówka, Jawidz, Kijany, Ludwików, Nowa Wólka, Nowy Radzic, Stawek, Stoczek, Spiczyn, Zawieprzyce oraz Zawieprzyce – Kolonia. Główne uprawy to zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel.Gmina Spiczyn leży na styku Wyżyny Lubelskiej i Małego Mazowsza. Północny skrawek gminy – Jawidz i Zawieprzyce należą do Małego Mazowsza natomiast zachodnia część gminy – Charlęż i część zachodnia Jawidza leżą na Płaskowyżu Nałęczowskim i ograniczone są doliną rzeki Wieprza i Bystrzycy. Pozostały obszar gminy zajmuje Równina Łuszczowska, która wraz z Płaskowyżem Nałęczowskim wchodzi w skład północnej części Wyżyny Lubelskiej.Sąsiadami naszej gminy są Łęczna, Wólka Lubelska, Niemce, Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski, Ludwin.
Teren Gminy Spiczyn przecinają dwie największe rzeki Wyżyny Lubelskiej: Wieprz i Bystrzyca. Dolina Wieprza i Bystrzycy stanowią korytarz ekologiczny o randze krajowej, w dolinach tych rzek znajdują się starorzecza. Do zasobów przyrody naszej gminy zaliczyć należy także Nadwieprzański Park Krajobrazowy, o pow. 6,65 ha, obejmujący Dolinę Wieprza w tym cześć doliny zwanej Łęczyńskim Przełomem Wieprza. Warte uwagi są Otuliny Nawieprzańskiego i Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Aleje Lipowe przy drogach Zawieprzyce – Charlęż, Jawidz – Lubartów oraz Charlęż – Jawidz, zakwalifikowane jako pomniki przyrody
Warunki geograficzne naszej gminy pozwalają na zorganizowanie wycieczek rowerowych oraz spływów kajakowych doliną Wieprza. Gmina Spiczyn posiada również niewielka bazę noclegową – schronisko w Zawieprzycach, internat w Kijanach. Warto zobaczyć zabytki gminy: Kościół pod wezwaniem św. Anny w Kijanach, zespoły parkowo – pałacowe w Kijanach i Zawieprzycach, XVIII wieczny cmentarz rzymsko – katolicki w Kijanach, gdzie spoczywają krewni Marii Skłodowskiej – Curie.
W obrębie gminy znajdują się dwa duże zespoły pałacowo-parkowe: w Kijanach i Zawieprzycach. Barokowy zespół pałacowy w Zawieprzycach, wzniesiony dla Atanazego Miączyńskiego oraz XVII wieczny pozostający niestety w ruinie, pałac autorstwa Tylmana z Gameren. Towarzyszą mu kaplica św. Antoniego Padewskiego, murowane oficyna, lamus i prowadząca do zespołu brama pochodzące również z XVII w. Zespół otacza XIX - wieczny park krajobrazowy, oraz usytuowana tuż poza jego granicami oranżeria.
Obecnie w budynkach Zespołu Parkowo - Pałacowego znajduje się siedziba Wiejskiego Domu Kultury. Dom ten rozpoczął działalność w sierpniu 2007 r. Niemal w każdy weekend organizowane są tam wystawy, wernisaże twórców ludowych i innych artystów z województwa lubelskiego.
Drugi zespół pałacowo-parkowy to XIX wieczny, neorenesansowy pałac i oficyna otoczone parkiem krajobrazowym, w chwili obecnej należące do Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
Na terenie naszej Gminy znajduje się 5 szkół Podstawowych oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie. Swoją działalność artystyczną prowadzą zespół pieśni i tańca Jaworek oraz młodzieżowy zespół ludowy Halka z ZSR w Kijanach.